Deklaracja Dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie. Status pod względem zgodności Strona internetowa jest częściowo zgodna z…