Z okazji Dnia Seniora w dniu 16 października 2021r. w restauracji MARIA odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora działającego przy GOK w Łaszczowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 seniorów na czele z kierującą p. Zofią Rak, oraz władze Gminy:

– Pani Burmistrz – Aleksandra Pietrasz;
– Pani Skarbnik – Barbara Mazurek;
– Pan Przew. Rady Miejskiej – Sławomir Swatowski;
– Pan Sekretarz – Rafał Swatowski.

Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.
Spotkanie upłynęło w wyśmienitej atmosferze przy muzyce i tańcach.