Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie jest młodą szkołą środowiskową powstałą w 1998 roku w wyniku starań różnych środowisk społecznych. Utworzono je z myślą o uczniach z naszej i sąsiednich gmin w celu ułatwienia im zdobycia średniego wykształcenia. Nasza szkoła jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Sprawna organizacja procesu edukacyjnego sprawia, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. Nasz absolwent, to człowiek, który posiada zasady moralne, jest kulturalny, tolerancyjny, otwarty, wrażliwy oraz potrafiący współpracować z innym ludźmi.

Od 2019 roku szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Czajnia


Otwarta Dłoń

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” działa od 18 września 2002 roku i jest organizacją pozarządową obejmującą swym działaniem wiejskie środowisko gminy Łaszczów oraz gmin sąsiadujących powiatu tomaszowskiego.
Organizacja powstała z inicjatywy pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych.
 

Stowarzyszenie Feniks

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wzbogacania i utrwalania wszechstronnego rozwoju Gminy Łaszczów, a w szczególności:

  • wspieranie wszechstronnego rozwoju działań kulturalno-oświatowych, kultury fizycznej i sportu,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • działania integrujące społeczność naszej gminy,
  • udzielania wsparcia organom samorządowym Gminy Łaszczów na rzecz przedsięwzięć ułatwiających życie jej mieszkańcom.

Grupa Producencka KALGRUP Sp. z o.o.

KALGRUP została zarejestrowana w 2008 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasza firma jest uznaną grupą producentów warzyw, zrzeszającą 21 członków. Obszar upraw to około 1000 hektarów. Cała produkcja polowa prowadzona jest ze szczególną dbałością o środowisko naturalne, jakość warzyw oraz zdrowie konsumentów.


Tak dla transplantacji

Tak Dla Transplantacji to ogólnopolski program Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którego głównym zadaniem jest popularyzacja idei transplantacji, pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym dzieci i młodzieży) oraz wsparcie budowy modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym mieścić się będzie Centrum Leczenia Mukowiscydozy i Przeszczepu Płuc.