W dniu 29 stycznia 2023 r. SZTAB #3416 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie po raz 9 zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Od godz. 9:00 do godz. 17:00 na terenie Gminy Łaszczów kwestowało 25 WOLONTARIUSZY. Po wstępnym przeliczeniu puszek zebrana kwota to 10 148,71 zł. , nie wliczając waluty obcej.

DZIĘKUJEMY!!

Naszym WSPANIAŁYM WOLONTARIUSZOM. Wszystkim, którzy finansowo wsparli zbiórkę. Resto&Pizza Valentino Łaszczów za współpracę. Za każde dobre słowo.

WARTO POMAGAĆ!