W dniu 24.07.2020r. odbyła się wycieczka
Klubu Seniora do Jacni na tężnię solankową
oraz do Krasnobrodu – Kapliczka na wodzie.